Missie

Sonogents biedt een waaier aan diensten aan op vlak van geluid en muziek, met een nadruk op audiovisuele producties. Daarbij vertrekken wij vanuit een conceptuele benadering.

In dialoog met de klant ontwerpen we een uniek klankconcept voor elk specifiek project. Hierin wordt bepaald hoe de kern het best naar voor gebracht kan worden en de klanksignatuur of -textuur gezocht eigen aan de productie. Dit concept vertaalt zich in een productieplan dat rekening houdt met tijd, budget en artistieke doelstellingen. Vervolgens werkt het geluidsteam samen tijdens het volledige productieproces.

Artistiek gezien leidt deze benadering tot coherentere en zinvollere resultaten. Daarnaast schept ze ruimte om interdisciplinaire wisselwerkingen te verkennen. Vanuit productioneel standpunt wordt tijd en budget efficiënter besteed. Iedereen werkt doelgericht in functie van het eindresultaat, i.p.v. de integrale productie louter te benaderen vanuit het eigen vakgebied. Zo vermijden we aanzienlijke hoeveelheden overbodig werk dat de eindmix nooit zal overleven.

De Gents

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.